Delovni čas razgledišča

Petek - Nedelja: 09:00 – 20:00

Ponedeljek - Petek: 09:00 - 19:00
Sobota - Nedelja: 09:00 - 20:00

Pon – Pet:  09:00 – 17:00
Ob delavnikih, vikendih in praznikih: 09:00 – 17:00

Pravila obnašanja na razgledniku

Bodite odgovorni in uživajte v razgledu!

Mađerkin breg je ena najbolj zanimivih in obiskanih turističnih znamenitosti Štrigove! Ne glede na morebitne razlike glede na del sveta, iz katerega prihajate (glede na jezik, kulturo, narodnost, barvo kože, veroizpoved, navade ...) želimo izkazati spoštovanje do vas kot osebe!

Vsak obiskovalec z nakupom vstopnice za razgledišče Mađerkin breg zagotavlja, da je seznanjen z izobešenimi opozorili in pravili obnašanja na razgledni točki ter s hišnim redom poslovnega objekta. Pravila obnašanja obstajajo zato, da se vi in vsi ostali obiskovalci razgledišča počutite udobno in varno! Prosimo, da svoje vedenje med bivanjem na razgledišču uskladite s pravili obnašanja, kot je razloženo spodaj.

Pravica vstopa na razgledišče
Iz varnostnih razlogov imajo pravico do vstopa na razgledno točko samo polnoletne in mladoletne osebe v spremstvu polnoletne osebe, pri čemer je polnoletna oseba dolžna na recepciji razgledne točke izjaviti, da je družinski član mladoletne osebe, skrbnik ali vodja skupine mladoletnikov. Uslužbenec kolesarskega informacijskega centra ima glede na varnostno oceno pravico odločiti, koliko oseb lahko vstopi z eno polnoletno osebo. Mladoletnim osebam brez spremstva odrasle osebe, ki je pred zakonom odgovorna za njihovo obnašanje, vstop na razgledišče ni dovoljen!

Varnostna opozorila!
1. Med bivanjem na razglednemu stolpu in/ali fotografiranjem je nevarno in strogo prepovedano teči po terasi, plezati po ograji in/ali ograji terase ter potiskati in porivati druge obiskovalce!

2. Obiskovalci ne smejo pod nobenim pogojem in pod nobenim izgovorom, tudi začasno, puščati osebnih predmetov, kot so torbice, nahrbtniki, dežniki, plastenke s pijačo, kakršna koli embalaža in kakršni koli drugi predmeti na ograji, ograji in sl. Prepovedan vnos steklene embalaže na razgledišče! V tem smislu so obiskovalci dolžni imeti mobilne telefone, fotoaparate, kamere in daljnoglede na vrvici okoli zapestja ali vratu.

3. Pepel in cigaretne ogorke zaradi izredno velike možnosti požara odvrzite v za to namenjen smetnjak/pepelnik, ki se nahaja na terasi kolesarsko-informacijskega centra. Na samem razgledišču je kajenje strogo prepovedano!

4. Zasebnih stvari obiskovalci ne smejo pustiti brez nadzora in neposrednega vizualnega stika pod nobenim pretvezo!

5. Na razgledišče je dovoljeno pripeljati pse, vendar le na povodcu, pri čemer pazite, da v ničemer ne ogrožajo varnosti ostalih obiskovalcev.

6. Obiskovalcem so na voljo avtomati za tople in hladne napitke, ki se nahajajo ob vznožju razglednega stolpa. Ker so priključeni na elektriko, je potrebno z njimi ravnati previdno in odgovorno.

Otroci in mladoletniki
Med zadrževanjem, sprehajanjem in/ali tekom na razgledni terasi je prepovedano in neodgovorno ter zelo nevarno puščati otroke, mlajše od 10 let, brez nadzora. Starši in/ali spremljevalci otrok, mlajših od 10 let, so dolžni zagotoviti, da otrok med bivanjem na terasi nima ničesar v rokah. Otroci, mlajši od 10 let, ne smejo iti na opazovalno ploščad brez prisotnosti staršev ali odraslih spremljevalcev. Starši in/ali polnoletne osebe, ki spremljajo otroke in mladoletne osebe, so odgovorne za njihovo vedenje in nosijo vso materialno in kazensko odgovornost v primeru škode, povzročene na inventarju razgledišča, delovanju razgledišča ter tretjim osebam ali njihovemu premoženju.

Odgovornost
1. Za vso škodo, povzročeno razgledišču in/ali tretjim osebam, vključno s premoženjem, zaradi neupoštevanja zgoraj navedenih opozoril, je storilec materialno in kazensko odgovoren, ne glede na to, ali je bila škoda storjena nehote, po naključju, brez neposrednega dejanja. namenoma ali z namenom.

2. Odgovornost storilca do razgledišča obsega izgubljeni prihodek razgledišča zaradi morebitnega neobratovanja ali prepovedi obratovanja razgledišča, ki je posledica škodnega dogodka, zaradi malomarnosti in/ali neodgovornosti storilca.

3. Razgledišče ne odgovarja za izgubljene, pogrešane ali ukradene stvari, kakor tudi ne za škodo, ki jo je obiskovalec povzročil sebi, razgledišču, osebju razgledišča in/ali tretjim osebam, temveč je odgovoren izključno obiskovalec sam!

Kazen
Obiskovalce, ki ne bodo upoštevali ali kakor koli kršili „Varnostna opozorila“, bo osebje razgledišča kaznovalo z globo 2.000,00 HRK (dva tisoč kun) in odstranilo z razgledišča. V primeru hujše kršitve pravil obnašanja ali ponavljajočih se kršitev pravil obnašanja in po opominu osebja se bo štelo, da tak obiskovalec ravna z neposrednim naklepom in bo osebje razgledišča poklicalo varnostnika, ki ima zakonsko pooblastilo obiskovalca zadržati do prihoda policije.
PREPOVEDANO KAJENJE NA RAZGLEDNEM STOLPU
PREPOVEDANO JE PRINAŠANJE IN ODVRŽANJE EMBALAŽE
NEVARNOST POŽARA
NEVARNOST PADAJOČI PREDMETOV Z VIŠINE
UPORABA NA LASTNO ODGOVORNOST
NAJVEČ 75 LJUDI ISTI ČAS NA RAZGLEDNEM STOLPU
MLADOLETNI OTROCI V SPREMSTVU STAREJŠE OSEBE
HIŠNI LJUBLJENČKI DOVOLJENI (NA POVODCU)

Vsem obiskovalcem želimo varno in prijetno bivanje v kolesarsko informacijskem centru z razglediščem!

Občina Štrigova, Štrikom d.o.o.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram