Radno vrijeme

Petak - Nedjelja: 09:00 – 20:00

Ponedjeljak - Petak: 09:00 – 19:00
Subota - Nedjelja: 09:00 – 20:00

Pon – Pet:  09:00 – 17:00
Vikend, blagdani i praznici:  09:00 – 17:00

Pravila ponašanja na vidikovcu

Ponašajte se odgovorno i uživajte u pogledu!

Mađerkin breg jedna je od najzanimljivijih i najposjećenijih turističkih atrakcija u Štrigovi! Bez obzira na eventualne različitosti s obzirom na dio svijeta iz kojeg dolazite (u smislu jezika, kulture, nacionalnosti, boje kože, vjere, običaja...) želimo iskazati poštovanje prema Vama kao osobi!

Kupnjom ulaznice za vidikovac, svaki posjetitelj jamči da je upoznat s istaknutim upozorenjima i Pravilima ponašanja na vidikovcu kao i s kućnim redom poslovnog objekta. Pravila ponašanja postoje kako biste se Vi i svi drugi posjetitelji vidikovca osjećali ugodno i sigurno! Molimo Vas da svoje ponašanje tijekom boravka na vidikovcu uskladite s Pravilima ponašanja, na način kako je pojašnjeno u nastavku.

Pravo ulaza na vidikovac
Iz sigurnosnih razloga, pravo ulaza na vidikovac omogućeno je isključivo punoljetnim osobama i maloljetnim osobama u pratnji punoljetne osobe, pri čemu je punoljetna osoba obvezna na recepciji vidikovca izjaviti da je član obitelji maloljetne osobe, staratelj ili voditelj/ica grupe maloljetnih osoba. Djelatnik u biciklističko informativnom centru, ovisno od sigurnosne procjene, ima pravo odlučiti koliko osoba može ući uz jednu punoljetnu osobu. Maloljetnim osobama, bez pratnje odrasle osobe koja pred zakonom odgovara za njihovo ponašanje, ulaz na vidikovac nije dozvoljen!

Upozorenja vezana uz sigurnost!
1. Opasno je i strogo je zabranjeno trčanje na terasi, penjanje na ogradu i/ili rukohvatu terase ili guranje, odnosno naguravanje drugih posjetitelja tijekom njihovog boravka na vidikovcu i/ili fotografiranja!

2. Osobne stvari poput torbica, ruksaka, kišobrana, plastičnih bočica s pićem, ambalažu bilo koje vrste i sve druge predmete, ni pod kojim uvjetima i ni pod kakvim izgovorom, niti privremeno, posjetitelji ne smiju ostavljati na ogradi, rukohvatu i sl. Izričito se zabranjuje donošenje staklene ambalaže na vidikovac! U tom smislu, posjetitelji su obavezni svoje mobilne telefone, foto aparate, kamere i dalekozore držati na trakici oko zapešća ili vrata.

3. Pepeo i opuške cigareta, zbog izuzetno velike mogućnosti požara, potrebno je bacati u za to previđene kantu za smeće /pepeljare koje se nalazi na terasi biciklističko-informativnog centra. Na samom vidikovcu je strogo zabranjeno pušenje!

4. Privatne stvari, posjetitelji ni pod kojim izgovorom ne smiju ostavljati bez nadzora i izravnog vizualnog kontakta!

5. Na vidikovac je dozvoljeno dovoditi pse ali isključivo na povodcu te obratiti pažnju da oni ni na koji način ne ugrožavaju sigurnost ostalih posjetitelja.

6. Posjetiteljima su na usluzi aparati za tople i hladne napitke koji se nalaze u podnožju vidikovca. S obzirom da su oni priključeni na struju, potrebno je pažljivo i odgovorno rukovati s njima.

Djeca i maloljetnici
Djecu u dobi do 10 godina zabranjeno je, a sa aspekta sigurnosti i neodgovorno i vrlo opasno ostaviti bez nadzora u boravku, šetnji i/ili trčanju terasom vidikovca. Roditelji i/ili pratitelji djece mlađe od 10 godina, obavezni su osigurati da dijete za boravka na terasi vidikovca nema ništa u rukama. Djeca do 10 godina ne smiju ići na vidikovac bez prisustva roditelja ili odraslih pratitelja. Roditelji i/ili odrasli pratitelj djece i maloljetnika, odgovorni su za njihovo ponašanje i snose svu materijalnu i kaznenu odgovornost u slučaju šteta počinjenih prema inventaru vidikovca, poslovanju vidikovca, kao i prema trećim osobama, odnosno njihovoj imovini.

Odgovornost
1. Za sve štete počinjene prema vidikovcu i/ili trećim osobama, uključujući imovinu, zbog nepoštivanja gore navedenih upozorenja, materijalno i kazneno odgovara počinitelj, bez obzira je li štetu počinio nehotice, nesretnim slučajem, bez izravne namjere ili s namjerom.

2. Odgovornost počinitelja prema vidikovcu uključuje i propuštene prihode vidikovca zbog eventualnog ne poslovanja ili zabrane poslovanja vidikovca, uzrokovanog štetnim događajem, uslijed neopreznosti i/ili neodgovornosti počinitelja.

3. Za izgubljene stvari, nestale ili ukradene stvari, kao ni za štetu koju je posjetitelj svojim postupcima učinio sebi, vidikovcu, osoblju vidikovca i/ili trećim osobama, vidikovac ne odgovara i za tu je štetu odgovoran isključivo posjetitelj sam!

Kazna
Posjetitelju koji se ne pridržava ili na bilo koji način krši "Upozorenja vezana uz sigurnost", osoblje vidikovca će naplatiti kaznu u iznosu od 2.000,00 kn (dvije tisuće kuna) i istog udaljiti s vidikovca. U slučaju grubog kršenja Pravila ponašanja ili uzastopnog kršenja Pravila ponašanja i nakon opomene od strane osoblja, smatrat će se da takav posjetitelj postupa s izravnom namjerom te će osoblje vidikovca pozvati zaštitara koji ima zakonske ovlasti zadržati posjetitelja do dolaska policije.
ZABRANJENO PUŠENJE NA VIDIKOVCU
ZABRANJENO UNOŠENJE I BACANJE AMBALAŽE
OPASNOST OD POŽARA
OPASNOST OD PADA PREDMETA SA VISINE
KORIŠTENJE NA VLASTITU ODGOVORNOST
MAKSIMALNO 75 OSOBA ISTOVREMENO NA VIDIKOVCU
MALOLJETNA DJECA U PRATNJI STARIJE OSOBE
DOZOVOLJENI KUĆNI LJUBIMCI (NA POVODCU)

Svim našim posjetiteljima želimo siguran i ugodan boravak u biciklističko informativnom centru s vidikovcem!

Općina Štrigova, Štrikom d.o.o.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram