17. travnja 2023.

2. Festival keramike Štrigova 2023

Priča Štrigove kao gradića keramike se nastavlja i ove godine s 2. Festivalom keramike koji će se održati u Domu kulture Štrigova (Štrigova 103) 22. travnja 2023. g.

Ovogodišnji Festival keramike donosi brojne programske aktivnosti u kojima možete i sami sudjelovati.

10:30 Otvorenje Festivala
10:45 Početak paljenja kolorističkih raku uradaka
14:30 Izradi svoju vlastitu skulpturu – posjetitelji mogu sami pokušati izraditi svoju skulpturu
17:00 Paljenje velike skulpture u montažnoj peći
20:00 Izložba radova Graditeljske škole Čakovec uz svjetlosne efekte
22:00 Zasipanje velike skulpture piljevinom

Zašto Festival keramike u Štrigovi?

Lončarstvo – pečena glina, jedna je od najstarijih dobitaka ljudske civilizacije i najjednostavniji oblik keramike, koja se izrađuje na svim meridijanima naše planete. U prošlosti lončarstvo je vezano na nalazišta i ponegdje su se tim rukotvorstvom bavila cijela sela, sve obitelji u njima. Tradiciju nekih starih lončarskih središta još dandanas nastavljaju pojedine lončarske obitelji. Njihov broj se u usporedbi s razdobljem između dva rata doduše drastično smanjio, ali su sačuvale lokalno specifične i značajne proizvode koje označuje specifična ornamentika, boje ili gotovo figuralna rješenja. U Hrvatskoj je lončarstvo bilo zastupljeno od povijesnih dana pa sve do prije pedesetak godina kada su sve lončarske proizvode zamijenjene metalnim posuđem. Time je uništen tisućljetni zanat, koji danas poznaje samo rijetke osobe koje se bave ovim tradicijskim oblikovanjem. Većinom su ti zanati još prisutni u sjeverozapadnom djelu Hrvatske gdje je ilovasto tlo sa puno gline. Sjeverozapadni dio Hrvatske je bogato nalazištima gline koja je bila visoke kvalitete pa su se lončarstvom bavili mnoge obitelji i to generacijski – nasljedno.
Danas se u Štrigovi, keramičkim obrtom, lončarstvom i keramičkim oblikovanjem bave: Keramos Valkaj u Železnoj gori, atelje Osojnički u „ Otvorenoj galeriji„ u Grabrovniku te Asterart u Štrigovi.

Mladi se kroz srednjoškolsko obrazovanje uče vještinama izrade predmeta na lončarskom kolu
između ostalog na odjelu Keramičkog dizajna u Graditeljskoj školi Čakovec.

Festival keramike Štrigova je događanje u organizaciji projekta općine Štrigova, TZO Štrigova i Oblikovne likovne radionice Plemenitaš. Štrigova se predstavlja s Festivalom keramike, kao jačom stranom novog sadržaja za razvoj kulturnog turizma, zato što je na njenom području povećana aktivnost keramičkih djelatnosti te je po tome Štrigova jedinstvena u Međimurju.

Stoga dođite u Štrigovu, u subotu 22. travnja od 10:30 i budite aktivni sudionik Festivala keramike.

crossmenuchevron-left linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram